Opgericht 3 november 1932

Contributie 2017

In deze maand wordt van u gevraag de contributie 2017te betalen danwel de door u toegezegde donatie te betalen. Dit jaar zullen de leden waarvan een email adres bekend is en welke geen automatische incasso hebben afgegeven per  eamil worden benaderd.

Mogelijk dat wij wel uw Email adres heben maar dat u deze mail niet heeft ontvangen. Kijk dan in de map ongewenste mail.

Ik verzoek u de contributie te betalen voor 1  maart

Sir Winston
Cor
Lammertink Groep
Zwennes Keukens

HSV Journaal

HSV-Journaal

Volg ons

Facebook

Agenda

20 december Kerstkaarten
 
27 december Gesloten
 
 3 januari 2019  Nieuwjaarsreceptie
 
10 januari 2019 Gastspreker 
 
17 januari 2019 Clubavond;
 
24 januai 2019  Gastheer Thema avond KNVB
 
31 januari 2019 Spelregels