Algemene Ledenvergadering HSV

Op vrijdag 18 juni werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Door de verruiming van de maatregelen kon dit zowel fysiek als digitaal.

Voor beide opties was er belangstelling. Een uitdaging voor het bestuur, omdat ons bestuurslid, welke dit zou regelen, zich ziek moest afmelden. Met “vallen en opstaan” konden we hier toch invulling aangeven. We hebben als bestuur nog wel wat te leren op dit gebied.
De aanwezige (digitaal en fysiek) leden spraken het vertrouwen uit in het beleid van het bestuur. We namen afscheid van Boudewijn als penningmeester. De nieuwe penningmeester, Mo Moussaoui, werd benoemd met instemming van de vergadering.

Na de vergadering bleef het nog lang gezellig tot de klok van de maatregelen daar een einde aan maakte. Hierbij enkele foto’s gemaakt door Jan Oprel waarvoor dank.

Afscheid van de oude penningmeester
Voorzitter met de nieuwe penningmeester
altijd aanwezig en waardering van ..