Algemene Jaarvergadering HSV verplaatst 

Beste leden en donateurs

Als direct gevolg van de coronacrisis kan de algemene jaarvergadering van onze HSV geen doorgang vinden op donderdag 16 april. Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld op donderdag 8 oktober 2020 aanvang: 20.30 uur

Omdat we verwachten dat we de trainingen tegen deze tijd kunnen hervatten trainen we die dag om 19.00 uur.

Mochten we in komende weken aanvragen ontvangen voor vriendschappelijke wedstrijden of toernooien zullen we dat op deze pagina vermelden. Jaarlijks in augustus is er bijvoorbeeld een voetbaltoernooi van Anton Constandse. Hier voetballen hun  mensen met een verstandeljke tekortkoming. Veel plezier en waardering voor je inzet.

 

    Snelstart