Gedenksteen HVV Ooievaars terecht

In het najaar van 2019 kwam bij het huidige bestuur de vraag waar de gedenksteen van HVV Ooievaars was. Deze gedenksteen hing voorheen in ons eigen clubgebouw aan de IJzerwerf en later op Kijkduin. Rondvragen bij de toenmalige bestuursleden bracht geen zicht op de plaats waar de gedenksteen was. De gedenksteen was aangeboden aan de Stichting Haagse Ooievaars. Deze had geen belangstelling voor de gedenksteen. Hij werd verloren geacht.

Een paar weken gelden werd dezelfde vraag opnieuw gesteld alleen nu aan onze erevoorzitter. Dit bracht geen ander licht op de mogelijke verblijfplaats van de gedenksteen, tot ons lid René den Hartog zich meldde. Hij bleek de gedenksteen thuis te hebben. Inmiddels is de gedenksteen overhandigd aan het museum in oprichting “Haagse Voetbalhistorie” Hier zal de steen een vaste plaats krijgen in de expositie. Meer lezen klik dan hier