HSV blijft gesloten

Dinsdag 6 mei gaf Minister President Mark Rutte een persconferentie waarin hij inging op de te versoepelen maatregelen rondom het coronavirus.

Het leek erop dat we konden gaan trainen als we aan de voorwaarden voldeden.  Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger.

 Voordat er getraind kan worden, moet de gemeente een plan van aanpak goedkeuren. Hieraan dienen we ons te houden. Het gaat om de mogelijkheid tot trainen bij de HSV binnen de gelden maatregelen als 1.5 meter afstand; geen gebruik van kleedkamers of douches.

Op dit moment heeft de gemeente alle velden gesloten. Ons trainingsveld is daarna ter beschikking gesteld aan de turnvereniging.

Contact met RAS maakt duidelijk dat veld 1 en veld 2 zijn gesloten. Ras kan nu op de dag gebruik maken van veld 3 in beperkte mate.  Trainen kan niet op de eigen dagen en tijd. Van training volgen kan niet tot 1 september geen sprake zijn. We informeren je bij veranderingen

Een ander punt van aandacht is de openstelling van de kantines van sportclubs. Deze mogen pas per 1 september weer open. Er  bereiken ons geluiden dat men verwacht dat  per 1 juni het gebouw van RAS weer open kan om de leden te ontvangen.  RAS is echter geen horeca gelegenheid als genoemd in de maatregelen maar een sportclub. Afstemming met het bestuur van RAS, waarvan wij het onderkomen huren op de donderdag, leverde eenzelfde antwoord op. Helaas zullen we dus, tot nader bericht van de overheid,  voorlopig nog moeten wachten tot 1 september alvorens er weer clubavonden plaats kunnen vinden. Ook over deze ontwikkelingen houden wij u op de hoogte middels de website.