HSV en corona (UPDATE)

Dat wat het bestuur verwachtte, is helaas bewaarheid. De maatregelen rond dit virus zijn verlengd tot 1 juni 2020. Tot die tijd kan er geen enkele activiteit bij of namens de HSV worden georganiseerd. Hoe groot de gevolgen zijn voor onze HSV, is op dit moment niet duidelijk. Kaartavonden, trainingen, lezingen, spelregeluurtjes, Voetbal 7 tegen 7 en de ALV kunnen in deze periode geen doorgang vinden. Deze periode heeft ook gevolgen voor onze financiën omdat de geplande KNVB activiteiten geen doorgang vinden. In de komende weken zullen we moeten nadenken hoe we invulling gaan geven aan deze problemen, zoals bijvoorbeeld wanneer kunnen we de ALV 2020 laten doorgaan. De voor deze week geplande bestuursvergadering kan geen doorgang vinden omdat één van onze bestuursleden door de griep is geveld. Dit heeft tot direct gevolg dat de eerste nieuwsbrief HSV op zich moet laten wachten. Het bestuur rekent op uw begrip.