IN MEMORIAM JOOP VAN DER HAM

IN MEMORIAM JOOP VAN DER HAM; 30-11-1919 || 24-03-2020

Joop heeft een bijzonder hoge leeftijd bereikt en is heel lang ook helder van geest gebleven, zoals ook bleek op zijn 100ste verjaardag vorig jaar.

Heel lang waren de lidmaatschappen die Joop heeft gekend zoals die van de vv Wassenaar, de Haagse Scheidsrechters Vereniging en de Vereniging van Gedecoreerden.

Zijn historie is meerdere keren gepubliceerd, evenals de vele onderscheidingen

die hij in zijn actieve leven mocht ontvangen.

Memorabel zijn o.a. het Lidmaatschap van Verdienste van de toenmalige HVB in 1981 alsmede de Gouden Scheidsrechter in dat jaar van de C.O.V.S.; de Koninklijke Onderscheiding in 1982, het Erelidmaatschap van de HSV (waarvan hij toen al 25 jaar bestuurslid was) in 1984 en de Zilveren Totospeld in 1992.

Zijn sociale inslag bleek uit de vele jaren dat hij de zieken heeft bezocht van de H.S.V., maar ook zijn clubavondactiviteiten en het jarenlang wekelijks verzorgen van de Toto.

Joop was trots op zijn kinderen en (achter-)kleinkinderen en op zijn vrouw Annie, die hem altijd heeft gesteund in zijn activiteiten.

Ik leerde hem kennen in 1959 bij de Amsterdamsche Bank, waar hij wisselloper was en ben bij zijn afscheid geweest als hoofdkassier bij de AMRO-bank op 30.11.1981.

Wat altijd in onze herinnering blijft is zijn afscheid van de HSV na 33 jaar bestuurslid te zijn geweest. 23.10.92 was de kantine te klein om iedereen te herbergen voor een passende receptie, waar met name de leden zich uitbundig manifesteerden door hem dermate veel citroenjenever aan te bieden, dat hij “levenslang” kon drinken

(en daarna heel hard lachen) ………

Onze deelneming aan de familieleden, die Joop moeten verlaten onder

bizarre virus-omstandigheden.

In dankbare herinnering.

Wim van den Berg