Met Dank aan..

In het verleden werd door de HSV aan leden bij een jubileum een pen met inscriptie uitgereikt. Door de veranderende tijden met de automatisering is deze actie afgeschaft. Enige weken geleden kwam Rinus met de vraag of het bestuur hem kon helpen aan een nieuwe pen met inscriptie. Hij was de zijne ergens verloren maar wilde deze graag vervangen. De secretaris kon geen antwoord geven op de vraag of we ergens nog een pen hadden dan wel waar de pennen gekocht waren enz. Navraag bij Jo Sandee ( jarenlang secretaris van de HSV) bracht geen antwoord. Bekend werd dat Calvin (ooit penningmeester van de HSV) deze pennen altijd regelde. Tip was dat misschien dat onze erevoorzitter meer wist. Daar kwam dan ook het antwoord.
Wim was in het bezit van een dergelijke pen. Wim is inmiddels meer dan 60 jaar lid van onze HSV. Er kwam een foto van de betreffende pen. Daarnaast gaf Wim aan zijn exemplaar te willen geven aan Rinus.
Afgelopen donderdag op de clubavond was de overdracht van de gezochte pen. Een mooie oplossing voor het probleem. Bedankt Wim