IN MEMORIAM PIET L.L. MOLIER 16.10.1938 – 09.09.2022

Op 1 april 1964 werd Piet lid van de Haagse Scheidsrechters Vereniging, waar hij in 1968 bestuurslid werd (2e penningmeester), daarna 3 jaar commissaris en aansluitend vice-voorzitter tm 1975. In die periode heb ik Piet ook meegemaakt als arbiter in de HVB, waarin wij samen met Henk Verzijl o.a. de Europacup- toernooien van Lummus mochten leiden.

Als consul van de HVB (1969) en KNVB en later 04.08.1982 benoemd tot hoofdconsul, heeft Piet jarenlang het voetbalwereldje goede diensten bewezen, maar ook als leider van de trainersopleidingen aan de IJzerwerf.

Hij was goed bevriend met Frieda en Hans Rijkhoek en hij ontving de Waarderingsspeld in goud van de KNVB op 06.01.1990; om die reden werd Piet lid van de Vereniging van de Gedecoreerden sinds de oprichting in november 1991. Binnen die VvG is Piet ook verdienstelijk geweest als lid van de financiële commissie en later 20.10.2006) bestuurslid met de evenementencommissie als takenpakket. Dat deed hij 7 jaar lang, waarin hij altijd recht op zijn doel afging en dingen het liefst zag gaan zoals hij het bedoeld had.

Hij ontving de Stadsspeld van de Gemeente Den Haag (08.01.2001) en een K.O. (2007) voor al zijn jaren van inzet als vrijwilliger. Zoals o.a. het rondbrengen van maaltijden voor bejaarde medemensen, maar ook als CDA-bestuurder en lid Wijkberaad Morgenstond. Dat alles naast zijn toenmalige job als vertegenwoordiger in tapijten, waaraan voorafgaand een job waarin hij de Bahlsen-zoutjes verkocht.

Samen met Nel was Piet een trouw bezoeker van evenementen zowel bij de VvG als de HSV (klaverjassen) en in mijn column op Haaglandenvoetbal van 07.09.2021 heb ik aangegeven hoe het ging met Piet die flink hinder ondervond van lichamelijke en geestelijke ongemakken.

Ik wens Nel, met wie Piet 23 jaar gehuwd was, na het overlijden van zijn eerste vrouw Ingrid, de kinderen en kleinkinderen van harte alle sterkte toe om dit grote verlies enigszins te kunnen aanvaarden en verwerken.

Wim van den Berg,

vz. VvG WII en ere-vz. HSV