Parkeerverbod en verboden toegang.

Als je Albardastraat inrijdt vanaf de Thorbeckelaan, zie je een bord aanduidend zone parkeerverbod. Deze zone loopt tot de Walnootstraat (2e links). Op de aan de Alberdastraat gelegen parkeerterrein van Parnassia zijn borden gekomen met het opschrift “Eigen Terrein; parkeren uitsluitend voor personeel” Aan de onderzijde staat het bord weergegeven “verboden voor onbevoegden”. In de parkeervakken langs de rijbaan van de Alberdastraat, evenwijdig aan de sportvelden, mag je wel parkeren aan beide zijde. Let dus op waar je de gouden koets neerzet.