Verslag ALV Haagse Scheidsrechtersvereniging

De Haagse Scheidsrechtersvereniging (HSV) heeft op 12 mei haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Het was de eerste ALV op de nieuwe accommodatie van de HSV bij RVC Celeritas. Aan de opkomst was te merken dat veel leden benieuwd waren naar de nieuwe locatie, zich betrokken voelen bij de vereniging en/of men wil ik elkaar na een aantal rare jaren ook gewoon weer fysiek ontmoeten. Voorzitter Cor Vogelesang opende de vergadering en gaf een verslag van het afgelopen jaar. De verhuizing van het terrein van RAS/ODB naar Prinses Irene Sportpark was hier een groot onderdeel van. Maar uiteraard werd er ook gedacht aan de leden die de HSV het afgelopen jaar zijn ontvallen. Met een minuut stilte werd bij hen stil gestaan. Wim van den Berg werd in het zonnetje gezet met zijn 60-jarig lidmaatschap van de HSV. Dat gebeurt niet elke week! Naast de standaard onderdelen van de ALV (zoals het vaststellen van de notulen, het jaarverslag van de secretaris en de behandeling van de financiële stukken), stonden er een aantal bestuursbenoemingen op de agenda.

Met het recente vertrek van Remy Voois en Peter den Breejen, waren Rogelio van Driel (secretaris) en Wim Wigleven (algemeen bestuurslid) al als onofficiële vervangers aan de slag gegaan. Bij deze ALV werd hun benoeming officieel. Ter vergadering nam Willem van der Linden (algemeen bestuurslid) afscheid, na 6 jaar bestuurslidmaatschap. Voor hem werd als opvolger David van Dis benoemd. Met deze benoemingen is het HSV-bestuur weer op volle sterkte, in tijden waar veel verenigingen het moeilijk hebben om bestuursleden te vinden is dit goed nieuws! Volgend jaar zal voorzitter Cor afscheid nemen, dat geeft de HSV nog een jaar de tijd om voor hem een opvolger te vinden. Goed nieuws was er ook op het gebied van ledenwerving: naast dat het aantal leden ongeveer gelijk bleef (tegen de trend in), werden David Coenraads en Mike van Dam benoemd in de commissie Werving en Behoud. Zij zullen zich met name richten op de (jonge) scheidsrechters die van de KNVB-scheidsrechterscursus af komen. David en Mike, zelf behorend tot de categorie ‘jonge honden’, zullen hun talenten hier goed kwijt kunnen.

Na alle formaliteiten en de onvermijdelijke rondvraag, vond het vermoedelijk belangrijkste onderdeel plaats: de borrel. Omdat de ALV maar een klein uur duurde, was er genoeg tijd voor de (hoofdzakelijk) mannen om onder het genot van een hapje en een drankje het nodige te bespreken. Misschien ging het wel over het feit dat de HSV later dit jaar alweer 90 jaar bestaat. Dat zal gevierd gaan worden, de plannen worden nu al gesmeed. Evenals een nog formele opening van de HSV op de nieuwe locatie. Na deze 12e mei kan geconcludeerd worden dat de HSV leeft. En dat is maar goed ook, want u weet: zonder scheidsrechters geen voetbal! Een foto impressie staat hieronder