Voorlopige datum ALV 8 oktober

Op de bestuursvergadering van donderdag 18 juni heeft het bestuur gekeken naar een mogelijke datum voor de ALV in het najaar. Nu binnenkort de sportkantines weer open kunnen, gloort er weer hoop dat de ALV alsnog kan plaats vinden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op dit gebied nauw. Ook de mogelijkheden binnen het clubgebouw zijn van invloed op het kunnen doorgaan van de ALV. Het bestuur heeft goede hoop maar ziet ook de beperkingen door de huidige 1,5 meter maatregelen. De voorlopige datum is vastgesteld op donderdag 8 oktober 2020, aanvang 20.30 uur. Houd de site in de gaten