Aanstellingen volgend weekend

Datum Naam S / Ass. Tijdstip Wedstrijd
         
         

 Tijdens competitie zullen op deze pagina de aanstellingen worden weergegeven van de HSV leden welke als scheidsrechter of ass. scheidsrechter zijn aangesteld. Door het uitbreken van het coranavirus is de gehele competitie stilgelegd. Of de huidige voetbalcompetitie wordt hervat is de vraag. De komende weken zal hierover duidelijkheid komen. De voortekenen zijn niet gunstig. De Belgische Voetbalbond heeft alle amateurs competities als beëindigd beschouwd. De huidige stand is de eindstand en levert de kampioen. Wat dit betekent voor promotie en degratie, vertelt de publicatie niet. Wat een dergelijk besluit voor schiedsrechters betekent is al helemaal niet bekend.