Historie Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV)

De HSV werd op 3 november 1932 opgericht en is qua ledenaantal een nog steeds één van de grotere COVS verenigingen van Nederland. De HSV is één van de ruim 50 voetbalscheidsrechtersverenigingen in Nederland, die alle aangesloten zijn bij de overkoepelende COVS (Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters), ook opgericht in 1932.

Voor zover na te gaan werd de eerst clubavond op10 maart 1936 gehouden in het toenmalige café De Doelen op het Plein. De HSV kwam vrij snel daarna terecht in café Hof van Holland in de Wagenstraat naast het beroemde Scala theater. Daar beleefde de HSV min of meer haar glorietijd. Aan dit verblijf van bijna dertig jaar kwam een eind toen na Scala ook Hof van Holland gesloopt werd om plaats te maken voor een parkeerterrein.

Na vele omzwervingen vond de club op 28 maart 1979 haar domicilie bij BTC aan de IJzerwerf, waar men eerst als gast en later als eigenaar bijna twintig jaar verbleef. Noodgedwongen moest men vanwege bestemmingsplannen ook deze accommodatie verlaten en op 18 december 1998 werd het voormalige SV Kijkduin-complex aan de Kijkduinsestraat de thuishaven.

Op 31 december 2011 kwam aan dit verblijf op Kijkduin een einde, opnieuw doordat de gemeente hier wilde bouwen. Het hebben van een eigen accommodatie bleek daarnaast financieel niet langer haalbaar, vooral door het grote ledenverlies van de laatste jaren en de daardoor dalende inkomsten. Dus moest de HSV weer gaan inwonen bij een andere club. Door het bestuur werd uitvoerig gezocht naar een geschikte accommodatie. Op de buitengewone ledenvergadering van 13 oktober 2011 konden de leden kiezen uit de twee overgebleven mogelijkheden, Wilhelmus en SVH, waarbij de keuze van de meerderheid viel op SVH in het Wateringseveld. Dit bleek uiteindelijk geen goed huwelijk en na twee jaar werd in juli 2013 het huidige onderkomen bij de vv. RAS betrokken.

In al die jaren heeft de HSV vele bekende betaald voetbal scheidsrechters voortgebracht zoals onder andere Karel van der Meer, Gerard van Oostrom, Leo van der Kroft, Charles Corver, Dick Jol , Mario van der Ende en John Blankenstein.

Het ledenbestand is, zoals bij vele COVS verenigingen, in de laatste decennia helaas sterk afgenomen. In 1974 was dat op haar hoogtepunt nog 731 terwijl het op dit moment vrij constant blijft op ca. 135.
Toch blijft de HSV een belangrijke functie vervullen voor haar leden in de vorm van trainingen op dinsdag- en donderdagavond, de clubavonden met spelregelbijeenkomsten en lezingen van betaald voetbal arbiters. En natuurlijk ook voor de Haagse voetbalclubs die ondersteuning kunnen ontvangen bij het opleiden van verenigingsscheidsrechters.

In 2020 worden wij al weer 88 jaar en blijven wij een baken voor alle scheidsrechters in de Haagse agglomeratie waar men terecht kan voor raad en daad.

    Bestuur

Vestigingsadres

Alberdastraat 15
2555 XP Den Haag

Voorzitter

Cor Vogelesang
070-3554164 of 06-22872668
voorzitter@rvmediadiensten.nl

Secretaris

Peter den Breejen
06-28599054
secretaris@rvmediadiensten.nl

Penningmeester

Boudewijn van Leeuwen
06-22051500
penningmeester@rvmediadiensten.nl

Algemeen bestuurslid

Willem van der Linden
070-4190570 of 06-52503344
bestuurslid@rvmediadiensten.nl

Algemeen bestuurslid

Remy Voois
06-53907595
bestuurslid-2@rvmediadiensten.nl

Het bestuur van de Haagse Scheidsrechters Vereniging.