Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

Donderdag 11 januari 2024 had het bestuur gekozen voor de nieuwjaarsreceptie van onze HSV.

Dit geschiedde op onze tijdelijke locatie bij SVH. Een kleine 40 leden hadden de weg weten te vinden. Nadat rond de klok van negen uur ook de laatste leden, die eerst hadden getraind, waren aangesloten, sprak David van Dis namens het bestuur de aanwezigen toe. In zijn toespraak stond hij stil bij de ervaringen die ertoe hebben geleid dat we tijdelijk bij SVH verblijven. De promovendi kregen een pluim. Er is nog steeds geen zicht op een nieuwe voorzitter. Wie van de leden neemt die uitdaging aan?

Vooruitkijkend naar dit jaar is het vinden van een geschikte locatie de belangrijkste taak. De wens werd uitgesproken dit voorjaar tot een besluit te komen. Hierna werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. Met een drankje en hapje bleef het nog een tijdje druk en gezellig. Hier en daar werd gepraat over de vraag ‘wat wordt de nieuwe locatie’.

Hieronder  een foto impressie